530-828-048

Jakie elementy zawiera dobra instalacja fotowoltaiczna?

Lipiec 1, 2021

Większość osób, które miały styczność z fotowoltaiką, wie, że na instalację fotowoltaiczną składają się przede wszystkim panele słoneczne. Choć rzeczywiście stanowią one główny element systemu, musi on obejmować także szereg innych elementów, bez których nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować.

Podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w określone komponenty, które warunkują jej prawidłowe działanie jako całościowego systemu. Dlatego jest konieczne, by obejmowała takie urządzenia jak:

  • Panele fotowoltaiczne – stanowią najważniejszy element instalacji. Fotoogniwa, z których zbudowane są panele, pobierają energię dostarczaną przez promieniowanie słoneczne i konwertują ją na napięcie stałe. Z panelami fotowoltaicznymi wiąże się pojęcie mocy zainstalowanej – czyli takiej, jaką mogą one uzyskać w optymalnych warunkach pogodowych.
  • Przewody solarne – łączą panele z inwerterem oraz ze sobą nawzajem. Zaprojektowane i zaizolowane tak, by znosiły bez uszczerbku skrajnie wysoką temperaturę oraz działanie promieniowania ultrafioletowego.
  • Inwerter – nazywany również falownikiem. Służy przede wszystkim do konwersji prądu stałego wytwarzanego przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny o takiej częstotliwości, by mógł zostać wykorzystany do zasilania sprzętów na terenie posesji. Falownik może być również używany do gromadzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne. Oprócz tego wyposażony jest w MPPT, czyli komponent odpowiedzialny za dostosowywanie napięcia modułów do aktualnego nasłonecznienia.
  • Rozdzielnice do fotowoltaiki – stanowią zabezpieczenie przeciwprzepięciowe strony DC oraz strony AC. Chronią więc system przed uszkodzeniem w przypadku nieoczekiwanego wzrostu napięcia podczas wyładowań atmosferycznych lub w wyniku znacznego obniżenia temperatury. Zabezpieczają też instalację przed zniszczeniem na skutek awarii i towarzyszącego jej nagłego wzrostu napięcia oraz przed prądami zwrotnymi w łańcuchach równoległych.
  • Elementy niezbędne do montażu – system montażowy musi być precyzyjnie dobrany w zależności od planowanego położenia instalacji. W przypadku montażu na dachu będzie więc obejmować m.in. kotwy i szyny aluminiowe, a przy dachach płaskich – także i elementy służące do uzyskania odpowiedniego nachylenia paneli. Jeżeli system ma zostać zlokalizowany na gruncie, zestaw montażowy będzie obejmował profile do podparcia paneli tak, by możliwa była pielęgnacja znajdującego się pod nimi gruntu.
  • Inne elementy – należą do nich m.in. niezbędne przewody czy licznik zużycia i produkcji energii elektrycznej.
  • Akumulator – jest opcjonalnym składnikiem instalacji fotowoltaicznej. Umożliwia magazynowanie wyprodukowanej energii, niwelując konieczność przekazywania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Stanowi również zabezpieczenie na wypadek przerwania dostaw energii.
Wróć