530-828-048

Jak zostać prosumentem?

Kwiecień 9, 2021

Prosument to termin, który został utworzony przez połączenie dwóch określeń – producent i konsument. Oznacza on bowiem kogoś, kto jednocześnie korzysta z danego wyrobu, jak i bierze mniejszy lub większy udział w jego wytwarzaniu. Tego rodzaju postawa jest spotykana w różnych dziedzinach życia. Jej wyznacznikiem i niewątpliwą zaletą jest to, iż wiąże się ona z uniezależnieniem się od zewnętrznych dostawców określonego produktu. Dzięki temu, że prosument sam zajmuje się jego wytwarzaniem, może osiągnąć znaczny poziom samodzielności.

Dziedziną, w której można zauważyć szczególną obecność prosumentów, jest energetyka. Kogo w tym kontekście da się określić mianem jednoczesnego producenta i konsumenta? Każdego, kto wytwarza prąd na własny użytek. W czasach, w których jedyne źródło energii elektrycznej stanowiły paliwa kopalne, takie rozwiązanie nie było do zrealizowania. Możliwość wydobywania węgla posiadały i posiadają jedynie duże zakłady dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. Sytuacja zmieniła się jednak radykalnie wówczas, gdy na rynek wkroczyły odnawialne źródła energii. Umożliwiły one produkowanie prądu na własną rękę, w szczególności dzięki panelom słonecznym. Rozwiązanie to sprawiło, że na dobrą sprawę każdy właściciel budynku z możliwością zainstalowania fotowoltaiki jest w stanie zostać prosumentem energii odnawialnej.

 

Kto może zostać prosumentem?

 

Możliwość zostania prosumentem energii odnawialnej istnieje zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Zasadniczo nie ma w tym względzie wiele wstępnych ograniczeń. Nikt nie jest skreślany ze względu na charakter prowadzonej działalności. Jeśli już jednak, jako jednostka lub większa zbiorowość (wspólnota mieszkaniowa, związek wyznaniowy), zdecydujemy się na zostanie prosumentem, będziemy musieli spełnić szereg warunków, aby doprowadzić do realizacji swojego planu.

 

Podstawowym warunkiem do zostania prosumentem jest oczywiście wytwarzanie prądu jedynie z odnawialnych źródeł energii. Nie można mówić o uzupełnianiu tego procesu innymi metodami. W celu realizacji tego wymogu należy zamontować mikroinstalację, która posłuży do produkcji prądu elektrycznego. Rolę tę spełniają przede wszystkim panele fotowoltaiczne, ale niewielkie elektrownie wiatrowe również nadają się do tej funkcji. Ważne jest, by mikroinstalacja nie przekraczała pewnego poziomu mocy i napięcia. Inaczej bowiem przestaje być możliwa do kontrolowania przez niezależnego prosumenta. A, jak wiadomo, w procesie produkcji energii elektrycznej bezpieczeństwo to kluczowa sprawa.

 

Inny warunek zostania prosumentem polega na tym, że wyprodukowaną dzięki własnej mikroinstalacji energię elektryczną można wykorzystywać jedynie do własnych celów. Nie wolno jej dystrybuować czy przesyłać do innych miejsc. Jak widać, prosument jest więc specyficznym typem producenta, który wytwarza energię jedynie do własnych celów. A mimo to właśnie taka niezależność potrafi się przyczynić do dobra ogólnego. Każde pojawienie się elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii to czystsze powietrze i zdrowsze środowisko.

 

Jeśli chcemy korzystać z mikroinstalacji na własny użytek, nie obędzie się jednak bez przyłączenia jej do ogólnej sieci elektroenergetycznej. Etap ten może wykonać tylko doświadczony instalator. Ogólnie rzecz biorąc, przy montażu mikroinstalacji – niezależnie od tego, czy tworzą ją panele fotowoltaiczne, czy wiatraki – nie obędzie się bez fachowej obsługi. Uzyskać można ją w naszej firmie. Dzięki szybkiemu i bezproblemowemu montażowi będzie można się cieszyć licznymi zaletami, jakie daje posiadanie własnej mikroinstalacji. Warto więc zostać prosumentem i jednocześnie samemu produkować, jak i użytkować prąd.

Wróć